Informuotas sutikimas

Ši apklausa skirta asmenims, kurie atlieka mokslinius tyrimus ir kuria inovacijas visame pasaulyje. Šis tyrimas yra ES finansuojamo projekto 'Pasaulinė atsakingų mokslinių tyrimų ir inovacijų tinklaveika' (angl. - ‘Responsible Research and Innovation Networking Globally’ (RRING)) dalis, tirianti, kokios gerosios praktikos yra nusistovėjusios skirtinguose mokslinių tyrimų ir inovacijų kontekstuose visame pasaulyje (rring.eu). RRING - tai mokslinis bendradarbiavimas, jungiantis skirtingose šalyse veikiančias institucijas, tarp kurių yra Jungtinių tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija (JTO, UNESCO), Korko universiteto koledžas ir daugelis kitų.

 
Dalyvavimas šiame tyrime

Kviečiame Jus dalyvauti šioje apklausoje, kadangi norime sužinoti Jūsų požiūrį į mokslinius tyrimus ir inovacijas. Dalyvaujant šioje apklausoje Jūs prisidėsite plėtojant tarptautinį, Jūsų konteksto realijas atspindintį požiūrį į mokslinių tyrimų ir inovacijų politikos ir praktikos stiprinimą.
 
Kaip menkas ženklas to, kaip mes vertiname Jūsų laiką, visos dalyvės ir visi dalyviai bus įtraukti(os) į loteriją, kurioje bus galima laimėti iPad mini planšetę ir penkis 50€ [apytiksliai 56 JAV doleriai] apsipirkimo čekius.
 
Kiek reikia laiko apklausai?

Pilnai užpildyti klausimyną turėtų užtrukti apytiksliai 30-45 min. Pirmiausiai Jums bus užduota serija demografinio pobūdžio klausimų, kurių tikslas - geriau suprasti Jūsų situaciją. Po to Jūsų bus prašoma pateikti informaciją apie tai, kiek Jūs sutinkate teiginiais dalyvaujate įvairiose kontekstuose, susijusiuose su moksliniais tyrimais ir inovacijomis. Apklausa baigsis klausimais apie apie Jūsų požiūrį į Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi tikslus.
 
Kas atsitiks su mano pateikta informacija?

Užtikriname, kad Jūsų atsakymai bus laikomi visiškai konfidencialiais ir Jūsų pateikta informacija bus naudojama tik mokslinio tyrimo tikslais. Jūsų tapatybė niekada nebus paviešinta o Jūsų pateiktais duomenimis niekada nebus dalinamasi su trečiąja šalimi komerciniam naudojimui.

Jūsų dalyvavimas šiame tyrime yra savanoriškas. Jūs turite teisę pasitraukti bet kuriuo apklausos momentu, dėl bet kokios priežasties ir be jokių pasekmių. Be to, Jūs turite teisę praleisti bet kurį klausimą dėl bet kokios priežasties.

Šis projektas yra finansuojamas Europos Sąjungos Horizon 2020 mokslinių tyrimų ir inovacijų programos pagal dotacijos sutartį Nr. 788503.

 
Sutikimas dalyvauti

Prašome perskaityti toliau pateiktus teiginius:
  • Patvirtinu, kad man yra 18 metų ar daugiau.
  • Aš suprantu, kad mano atsakymai į toliau pateiktus apklausos klausimus bus kaupiami saugiai ir konfidencialiai, ir naudojami tik tyrimo tikslais.
  • Aš suprantu, kad mano pateikta informacija apie mane yra konfidenciali. Mano tapatybė nebus atskleista trečiajai šaliai komerciniam naudojimui ar paviešinta be mano aiškaus sutikimo.
  • Aš suprantu, kad dalyvauju savanoriškai ir galiu pasitraukti iš tyrimo bet kuriuo metu.
  • Apklausos pabaigoje man bus suteikta galimybė RRING projektui pateikti mane asmeniškai leidžiančią identifikuoti informaciją (t.y. vardą ir kontaktinę informaciją). Pateikdamas/-a tokią informaciją, aš suprantu, kad bet kuriuo metu aš galiu atšaukti savo sutikimą; tokiu atveju visa mano pateikta informacija bus sunaikinta. Be to, aš suprantu, kad jeigu nepateiksiu tokios informacijos, bus neįmanoma identifikuoti mano atsakymų.
  • Aš sutinku, kad gavau pakankamai informacijos apie dalyvavimą šiame tyrime, ir suprantu, kas vyks su mano pateikta informacija.
Prašome nurodyti, ar Jūs suprantate aukščiau pateiktą informaciją, sutinkate su aukščiau pateiktais teiginiais, ir esate pasiruošusi(-ęs) dalyvauti šioje apklausoje:
 
 
Šis tyrimas yra vykdomas įgyvendinant projektą 'Pasaulinė atsakingų mokslinių tyrimų ir inovacijų tinklaveika' (angl. - ‘Responsible Research and Innovation Networking Globally’ (RRING)), naudojantis Qualia Analytics skaitmenine platforma ir palaikymu (qualiaanalytics.org). Qualia Analytics yra Jungtinės Karalystės Informacijos komisarų tarnyboje (ICO) registruotas informacijos biuras, pilnai atliepiantis ES Bendrąsias duomenų apsaugos taisykles (GDPR). Privatumo politiką galite peržiūrėti čia.

Norėtume pradėti užduodant kelis klausimus, kurie padėtų mums suprasti Jūsų padėtį. Prašome atsakytiį klausimus kaip galima tiksliau; atminkite, visa asmeninė informacija išliks konfidenciali.

Prašome, nurodykite, ar Jūs esate...

Jei turite daugiau nei vieną pilietybę, prašome pasirinkti tą, su kuria labiausiai tapatinatés.

Jei kelias, prašome pasirinkti tą, su kuria labiausiai tapatinatės.

Ar Jūs šiuo metu mokotės mokykloje, studijuojate kolegijoje ar universitete?
Kurio(-iu) dalyku laipsni (bakalauro ar aukštesnį) Jūs turite?

Prašome pasirinkti visus tinkamus.


 
Prašome, spauskite Sekantis tam, kad tęsti.
 
Kurioje srityje Jūs dirbate?
Kokio tipo organizacijoje Jūs dirbate (ar nesenai dirbote)?
Koks yra Jūsų užimtumo statusas?
Kiek valandų skyrėte toliau išvardintoms veikloms per pastarąsias 7 dienas? 
Jei toliau išvardintoms veiklos Jūs neskyrėte laiko, prašome, įrašyti 0. Kitu atveju, prašome, įrašyti už 0 didesnę vertę.

Kurios (jei bent viena) iš žemiau išvardintų sričių siejasi su Jūsų esamu (ar pastaruoju metu vykdytu) darbu?

(Pažymėkite visus tinkamus)

Jei Jūs nedirbote mokslinio tiriamojo ir / arba inovacinio darbo, prašome įrašyti 0. Kitu atveju, prašome įrašyti vertę didesnę nei 0.

 
Prašome, spauskite Sekantis tam, kad tęsti.
 
 
Prašome nurodyti, kiek stipriai sutinkate su toliau pateiktu teiginiu:
 

Visiškai nesutinkuNesutinkuIš dalies nesutinkuNeutraliai vertinuIš dalies sutinkuSutinkuVisiškai sutinkuNetaikytinas / Neturiu nuomonės
Ar per pastaruosius 12 mėn. Jūs ėmėtės bent kokių priemonių tam, kad užtikrintumėte, jog Jūsų darbo pobūdis nekelia susirūpinimo visuomenei?
 
Prašome, spauskite Sekantis tam, kad tęsti.
 
 
Prašome nurodyti, kiek stipriai sutinkate su toliau pateiktu teiginiu:
 

Visiškai nesutinkuNesutinkuIš dalies nesutinkuNeutraliai vertinuIš dalies sutinkuSutinkuVisiškai sutinkuNetaikytinas / Neturiu nuomonės
Ar per pastaruosius 12 mėn. į savo mokslinių tyrimų ir inovacinio darbo planavimą įtraukėte įvairius požiūrius ir ekspertinę patirtį turinčius individus / organizacijas?
 
Prašome, spauskite Sekantis tam, kad tęsti.
 
 
Prašome nurodyti, kiek stipriai sutinkate su toliau pateiktu teiginiu:
 

Visiškai nesutinkuNesutinkuIš dalies nesutinkuNeutraliai vertinuIš dalies sutinkuSutinkuVisiškai sutinkuNetaikytinas / Neturiu nuomonės
Ar per pastaruosius 12 mėn. Ėmėtės bent kokių priemonių tam, kad skatintumėte lyčių lygybę savo moksliniuose tyrimuose ir inovaciniame darbe?
 
Prašome, spauskite Sekantis tam, kad tęsti.
 
 
Prašome nurodyti, kiek stipriai sutinkate su toliau pateiktu teiginiu:
 

Visiškai nesutinkuNesutinkuIš dalies nesutinkuNeutraliai vertinuIš dalies sutinkuSutinkuVisiškai sutinkuNetaikytinas / Neturiu nuomonės
Ar per pastaruosius 12 mėn. ėmėtės bent kokių priemonių tam, kad įtrauktumėte etnines mažumas į savo mokslinius tyrimus ir inovacinį darbą?
 
Prašome, spauskite Sekantis tam, kad tęsti.
 
 
Prašome nurodyti, kiek stipriai sutinkate su toliau pateiktu teiginiu:
 

Visiškai nesutinkuNesutinkuIš dalies nesutinkuNeutraliai vertinuIš dalies sutinkuSutinkuVisiškai sutinkuNetaikytinas / Neturiu nuomonės
Ar per pastaruosius 12 mėn. ėmėtės priemonių tam, kad užtikrintumėte, jog Jūsų mokslinių tyrimų ir inovacijų metodai/procesai būtų atviri ir skaidrūs?
 
Prašome, spauskite Sekantis tam, kad tęsti.
 
 
Prašome nurodyti, kiek stipriai sutinkate su toliau pateiktu teiginiu:
 

Visiškai nesutinkuNesutinkuIš dalies nesutinkuNeutraliai vertinuIš dalies sutinkuSutinkuVisiškai sutinkuNetaikytinas / Neturiu nuomonės
Ar per pastaruosius 12 mėn. ėmėtės priemonių tam, kad savo mokslinių tyrimų ir inovacinio darbo rezultatus padarytumėte pasiekiamus kiek įmanoma didesnei visuomenės daliai?
 
Prašome, spauskite Sekantis tam, kad tęsti.
 
 
Prašome nurodyti, kiek stipriai sutinkate su toliau pateiktu teiginiu:
 

Visiškai nesutinkuNesutinkuIš dalies nesutinkuNeutraliai vertinuIš dalies sutinkuSutinkuVisiškai sutinkuNetaikytinas / Neturiu nuomonės
Ar per pastaruosius 12 mėn. ėmėtės priemonių tam, kad Jūsų mokslinių tyrimų ir inovacinių veiklų duomenys būtų laisvai prieinami visuomenei?
 
Prašome, spauskite Sekantis tam, kad tęsti.
 
 
Prašome nurodyti, kiek stipriai sutinkate su toliau pateiktu teiginiu:
 

Visiškai nesutinkuNesutinkuIš dalies nesutinkuNeutraliai vertinuIš dalies sutinkuSutinkuVisiškai sutinkuNetaikytinas / Neturiu nuomonės
Ar per pastaruosius 12 mėn. ėmėtės priemonių tam, kad Jūsų atliekami moksliniai tyrimai ir inovacinis darbas atlieptų visuomenės poreikius?
 
Prašome, spauskite Sekantis tam, kad tęsti.
 
Ar per pastaruosius 12 mėn. vyriausybės politikos ir tvarkos padarė tiesioginę įtaką Jūsų moksliniams tyrimams ir inovaciniam darbui?
Ar per pastaruosius 12 mėn. institucinės ar organizacinės politikos ir tvarkos padarė tiesioginę įtaką Jūsų moksliniams tyrimams ir inovaciniam darbui?
 
Prašome, spauskite Sekantis tam, kad tęsti.
 
 
Prašome nurodyti, kiek stipriai sutinkate su toliau pateiktu teiginiu:
 

Visiškai nesutinkuNesutinkuIš dalies nesutinkuNeutraliai vertinuIš dalies sutinkuSutinkuVisiškai sutinkuNetaikytinas / Neturiu nuomonės
Ar per pastaruosius 12 mėn. ėmėtės priemonių tam, kad Jūsų moksliniuose tyrimuose ir inovaciniame darbe būtų vadovaujamasi etikos principais?
 
Prašome, spauskite Sekantis tam, kad tęsti.
 
Kiek valandų Jūs bendravote su toliau išvardintų tipų žmonėmis ir / arba organizacijomis per pastarąsias 7 dienas? 
Jei Jūs nebendraujate ir nebendravote su nurodytų tipų žmonėmis ir / arba organizacijomis, prašome įrašyti 0. Kitu atveju prašome įrašyti už 0 didesnę vertę.


 
Prašome, spauskite Sekantis tam, kad tęsti.
 

Dabar norėtume paklausti Jūsų apie Jungtinių tautų (JT) Darnaus vystymosi tikslus (DVT).

Visiškai nesusipažinęs(-usi)Mažai susipažinęs(-usi)Šiek tiek susipažinęs(-usi)Susipažinęs(-usi)Puikiai susipažinęs(-usi)Netaikytinas / Neturiu nuomonės
 
Prašome, spauskite Sekantis tam, kad tęsti.
 

Prieš pabaigiant norėtume užduoti dar kelis klausimus tam, kad išnaudotume Jūsų patirtį ir žinias apie vietinį kontekstą. Jūsų atsakymai į šiuos klausimus padės užsitikrinti, kad galėsime pasieki skirtingiausius žmones kitame projekto RRING (rring.eu) etape, kuomet sieksime sukurti pasaulinį gerųjų praktikų moksliniuose tyrimuose ir inovacijose tinklą.

Mes suprasime, jei Jūs neturite daugiau laiko tęsti (tokiu atveju Jūs turite pasirinkti 'ne, aš nenoriu tęsti', tuomet Jums bus pateikti keli baigiamieji klausimai). Tačiau būtume iš tiesų dėkingi, jei Jūs nuspręstumėte skirti dar penkias minutes ir pateiktumėte kiek daugiau informacijos apie savo darbo kontekstą.

Ar norėtumėte tęsti apklausą?
 
Prašome, spauskite Sekantis tam, kad tęsti.
 
Ar ateityje Jūs norėtumėte gauti informaciją apie RRING projektą, įskaitant, kvietimą dalyvauti RRING globaliame mokslinių tyrimų ir inovacijų tinkle?

(Bet kokia asmeninė informacija, kurią Jūs tam pateikiate, bus atskirta nuo kitų atsakymų į apklausos klausimus ir saugiai saugoma).

 
Prašome, spauskite Sekantis tam, kad tęsti.
 

Dar kartą dėkojame Jums už Jūsų laiką, skirtą atsakyti į visus šios apklausos klausimus.
Mūsų kitas žingsnis - tai detali Jūsų ir kitų skirtingas pasaulio šalis atstovaujančių respondenčių(-tų) atsakymų analizė. Vėliau visi anonimiški šios apklausos rezultatai bus prieinami viešai ir laisvai RRING projekto tinklapyje rring.eu.

[hidden in="paper"]

Spauskite Pateikti žemiau, kad išsaugotumėte savo atsakymus.

[/hidden]