Informisani pristanak

Anketa je namenjena ljudima koji se bave istraživanjem i inovacijama širom sveta. Ova studija je deo projekta „Globalno Umrežavanje Odgovornog Istraživanja i Inovacija“ (RRING) koji finansira EU i koji istražuje kako su dobre prakse uspostavljene u različitim kontekstima istraživanja i inovacija širom sveta (rring.eu). RRING je istraživačka saradnja koja uključuje institucije iz nekoliko zemalja, uključujući UNESCO, University College Cork i mnoge druge.

 
Učestvovanje u ovoj anketi

Pozvani ste da učestvujete u ovom istraživanju jer želimo da čujemo vašu perspektivu u okviru istraživanja i inovacija. Učestvovanjem u ovom istraživanju, doprinosite razvoju međunarodnog pristupa unapređenju politike i prakse istraživanja i inovacija koji odražava realnost vašeg konteksta.
 
U znak zahvalnosti za izdvojeno vreme, svi učesnici će biti uvršćeni u izvlačenje nagrada za besplatan iPad mini i pet vaučera od po € 50 [oko $ 56 dolara].
 
Koliko vremena je potrebno za učešće?

Ova anketa će vam oduzeti oko 30-45 minuta. Prvo će vam biti postavljen niz demografskih pitanja u cilju boljeg razumevanja vašeg porekla. Od vas će biti zatraženo da izveštavate u kojoj meri se slažete i učestvujete u različitim ponašanjima u vezi sa istraživanjem i inovacijama. Anketa se završava pitanjem o vašim stavovima o održivom razvoju Ujedinjenih nacija.
 
Šta se dešava sa informacijama koje date?

Uveravamo vas da će vaši odgovori biti potpuno poverljivi, a informacije koje nam dostavite će se koristiti samo u istraživačke svrhe. Vaš identitet nikada neće biti objavljen, a podaci koje pružite nikada neće biti podeljeni trećoj strani u komercijalne svrhe.

Vaše učešće u ovom istraživanju je dobrovoljno. Imate pravo da se povučete u bilo kom trenutku tokom istraživanja, iz bilo kog razloga i bez predrasuda. Dalje, imate pravo da preskočite bilo koje pitanje, iz bilo kog razloga.

Ovaj projekat je dobio sredstva iz Programa za istraživanje i inovacije Horizon 2020 u okviru sporazuma o grantu br. 788503

 
Saglasnost za učešće

Molimo pročitajte izjave ispod:
  • Potvrđujem da imam 18 i više godina.
  • Razumem da će moji odgovori na sledeću anketu biti sigurno i poverljivo sačuvani i korišćeni u istraživačke svrhe.
  • Razumem da su informacije koje navodim o sebi poverljive. Moj identitet neće biti otkriven za komercijalnu upotrebu od strane treće strane ili neće biti objavljen bez mog izričitog pristanka.
  • Razumem da je moje učešće u anketi dobrovoljno i da mogu da se povučem bilo kada.
  • Na kraju ove ankete, biće mi pružena prilika da dam lične identifikacione informacije RRING-u (tj. ime i kontakt podatke). Čineći to, shvatio sam da mogu opozvati svoj pristanak u bilo koje vreme i obrisati sve informacije koje sam dostavio. Takođe, razumem da ako ne pružim ove informacije, neće biti nikakvih sredstava za identifikaciju mojih odgovora.
  • Slažem se da sam dobio adekvatne informacije o svom učešću u ovom istraživanju i da razumem šta će se desiti sa informacijama koje pružam.
Navedite da li razumete gore navedene informacije, slažete se sa gore navedenim izjavama i spremni ste da učestvujete u ovoj evaluaciji:
 
 
Ovo istraživanje se koordinira u ime projekta Globalnog Umrežavanja Odgovornog Istraživanja i Inovacija, koristeći digitalnu platformu i podršku koju pruža Qualia Analitics (qualiaanalytics.org), obrađivača podataka koji je registrovan kod Kancelarije poverenika za informacije Ujedinjenog Kraljevstva (ICO) i u potpunosti je u skladu sa opštim standardima EU Uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR). Politiku privatnosti možete pogledati ovde.

Želeli bismo početi tako što ćemo vam postaviti nekoliko pitanja koja će nam pomoći da razumemo vaše poreklo. Molimo Vas da odgovorite što je moguće tačnije i zapamtite da će vaši lični podaci ostati poverljivi.

Molimo potvrdite da li ste...

Ukoliko imate više, izaberite ono sa kojim se najviše poistovećujete.

Ukoliko imate više od jednog, molimo izaberite onaj sa kojim se najviše poistovećujete.

Da li ste trenutno učenik u školi, na koledžu ili student na fakultetu?
Iz koje oblasti posedujete diplomu (na niovu ili iznad bačelor nivou)?

Molimo izaberite sve što je primenljivo.


 
Molimo kliknite Sledeće kako biste nastavili.
 
U kojoj oblasti radite?
U kom tipu organizacije trenutno radite (ili ste do nedavno radili)?
Koji je Vaš trenutni status zaposlenja?
Koliko ste sati proveli na sledećim aktivnostima u poslednjih 7 dana? 
Ukoliko niste provodili vreme na navedenim aktivnostima, unesite 0. U suprotnom, unesite vrednost veću od 0.

Koji se od navedenih domena, ako ih ima, odnose na vaš trenutni (ili nedavni) rad?

(obeležite sve što je primenljivo)

Ako trenutno ne radite i niste radili kao istraživač ili inovator, unesite 0. U suprotnom, unesite vrednost veću od 0.

 
Molimo kliknite Sledeće kako biste nastavili.
 
 
Molimo precizirajte u kojoj meri se slažete sa sledećim tvrdnjama:
 

Uopšte se ne slažemNe slažem seDonekle se ne slažemNeutralan samDonekle se slažemSlažem sePotpuno se slažemNije primenljivo / nemam mišljenje
U poslednjih 12 meseci, da li ste uključili pojedince/organizacije sa raznovrsnim opsegom perspektiva i stručnosti kada ste planirali svoje rad na istraživanjima i inovacijama?
 
Molimo kliknite Sledeće kako biste nastavili.
 
 
Molimo precizirajte u kojoj meri se slažete sa sledećim tvrdnjama:
 

Uopšte se ne slažemNe slažem seDonekle se ne slažemNeutralan samDonekle se slažemSlažem sePotpuno se slažemNije primenljivo / nemam mišljenje
U poslednjih 12 meseci, da li ste preduzeli korake u pravcu promovisanja rodne ravnopravnosti u svom radu u istraživanjima i inovacijama?
 
Molimo kliknite Sledeće kako biste nastavili.
 
 
Molimo precizirajte u kojoj meri se slažete sa sledećim tvrdnjama:
 

Uopšte se ne slažemNe slažem seDonekle se ne slažemNeutralan samDonekle se slažemSlažem sePotpuno se slažemNije primenljivo / nemam mišljenje
U poslednjih 12 meseci, da li ste preduzeli bilo koji korak u pravcu uključivanja nacionalnih manjina u svom radu u istraživanjima i inovacijama?
 
Molimo kliknite Sledeće kako biste nastavili.
 
 
Molimo precizirajte u kojoj meri se slažete sa sledećim tvrdnjama:
 

Uopšte se ne slažemNe slažem seDonekle se ne slažemNeutralan samDonekle se slažemSlažem sePotpuno se slažemNije primenljivo / nemam mišljenje
U poslednjih 12 meseci, da li ste preduzeli korake kojima ste obezbedili da način na koji radite svoja istraživanja i inovacije ne izazove zabrinutost u društvu?
 
Molimo kliknite Sledeće kako biste nastavili.
 
 
Molimo precizirajte u kojoj meri se slažete sa sledećim tvrdnjama:
 

Uopšte se ne slažemNe slažem seDonekle se ne slažemNeutralan samDonekle se slažemSlažem sePotpuno se slažemNije primenljivo / nemam mišljenje
U poslednjih 12 meseci, da li ste preduzeli korake kojima ste obezbedili da se Vaš rad u istraživanju i inovacijama bavi društvenim potrebama?
 
Molimo kliknite Sledeće kako biste nastavili.
 
 
Molimo precizirajte u kojoj meri se slažete sa sledećim tvrdnjama:
 

Uopšte se ne slažemNe slažem seDonekle se ne slažemNeutralan samDonekle se slažemSlažem sePotpuno se slažemNije primenljivo / nemam mišljenje
U poslednjih 12 meseci, da li ste preduzeli korake kako biste obezbedili da su metode/procesi u okviru vaših istraživanja i inovacija otvoreni i transparentni?
 
Molimo kliknite Sledeće kako biste nastavili.
 
 
Molimo precizirajte u kojoj meri se slažete sa sledećim tvrdnjama:
 

Uopšte se ne slažemNe slažem seDonekle se ne slažemNeutralan samDonekle se slažemSlažem sePotpuno se slažemNije primenljivo / nemam mišljenje
U poslednjih 12 meseci, da li ste preduzeli korake kako biste obezbedili da su rezultati vašeg rada u istraživanjima i inovacijama dostupni što je moguće široj javnosti?
 
Molimo kliknite Sledeće kako biste nastavili.
 
 
Molimo precizirajte u kojoj meri se slažete sa sledećim tvrdnjama:
 

Uopšte se ne slažemNe slažem seDonekle se ne slažemNeutralan samDonekle se slažemSlažem sePotpuno se slažemNije primenljivo / nemam mišljenje
U poslednjih 12 meseci, da li ste preduzeli korake kako biste obezbedili da su podaci iz aktivnosti u okviru vaših istraživanja i inovacija na slobodnom raspolaganju javnosti?
 
Molimo kliknite Sledeće kako biste nastavili.
 
U poslednjih 12 meseci, da li su državne politike i propisi direktno uticali na Vaš rad u istraživanjima i inovacijama?
U poslednjih 12 meseci, da li su institucionalne ili organizacione politike i propisi direktno uticali na Vaš rad u istraživanjima i inovacijama?
 
Molimo kliknite Sledeće kako biste nastavili.
 
 
Molimo precizirajte u kojoj meri se slažete sa sledećim tvrdnjama:
 

Uopšte se ne slažemNe slažem seDonekle se ne slažemNeutralan samDonekle se slažemSlažem sePotpuno se slažemNije primenljivo / nemam mišljenje
U poslednjih 12 meseci, da li ste preduzeli korake kako biste obezbedili da etički principi vode vaš rad u istraživanjima i inovacijama?
 
Molimo kliknite Sledeće kako biste nastavili.
 
Koliko ste sati proveli u interakciji sa sledećim tipovima ljudi ili organizacija u poslednjih 7 dana? 
Ukoliko niste bili u interakciju sa sledećim tipovima ljudi ili organizacija, unesite 0. U suprotnom, unesite vrednost veću od 0.


 
Molimo kliknite Sledeće kako biste nastavili.
 

Sada bismo želeli da vam postavimo nekoliko pitanja o ciljevima održivog razvoja (SDGs) Ujedinjenih nacija (UN).

Uopšte mi nije poznatoJedva mi je poznatoMalo mi je poznatoOsrednje mi je poznatoPrilično mi je poznatoNije primenljivo / nemam mišljenje
 
Molimo kliknite Sledeće kako biste nastavili.
 

Pre nego što završimo, želimo da vam postavimo još nekoliko pitanja kako bismo u potpunosti iskoristili vaše iskustvo i lokalno znanje. Vaši odgovori na ova pitanja pomažu da se u sledećoj fazi projekta RRING (rring.eu) obezbedi da što je moguće više dopiremo do najrazličitijih ljudi u pokušajima izgradnje globalne mreže za dobre prakse u istraživanju i inovacijama.

Razumećemo ukoliko nemate vremena da nastavite dalje u ovom trenutku (u tom slučaju možete izabrati 'ne, ne želim da nastavim', nakon čega ćete imati još nekoliko pitanja da završite). Ali bismo bili veoma zahvalni ukoliko biste razmotrili da nam u dodatnih pet minuta Vašeg vremena pružite još detalja vezanih za kontekst u kojem radite.

Da li ste voljni da nastavite sa ovom anketom?
 
Molimo kliknite Sledeće kako biste nastavili.
 
Da li biste bili voljni da u budućnosti dobijate informacije o RRING projektu, uključujući i poziv za učešće u RRING globalnoj mreži za istraživanje i inovacije?

(Svi lični podaci koje date u tu svrhu će biti odvojeni od ostalih odgovora iz ankete i biće sačuvani na sigurnom)

 
Molimo kliknite Sledeće kako biste nastavili.
 

Još jednom hvala što ste odvojili vreme da kompletirate ovo istraživanje u potpunosti!
Naši sledeći koraci će uključiti pažljivu analizu vaših odgovora, zajedno sa drugima iz celog sveta. Kasnije će anonimni rezultati iz ovog istraživanja biti u potpunosti, javno dostupni i dostupni na veb stranici RRING projekta: rring.eu.

[hidden in="paper"]

Molimo kliknite Sledeće kada ste spremni da počnete.

[/hidden]